Privacyverklaring

Privacyverklaring Bömers en Leenen v.o.f.

Privacyverklaring

Privacyverklaring Bömers en Leenen v.o.f.

Privacyverklaring

Bömers & Leenen Stukadoors (KvK 67602037, Johan Frisopark 55, 5684 GD Best), hierna aan te duiden als Bömers & Leenen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bömers & Leenen (hierna: ‘wij’) vindt de bescherming van persoonsgegeven van groot belang. Wij verwerken uw gegevens dan ook met de mogelijke zorgvuldigheid. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

1.   Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij verwerken persoonsgegevens over u omdat jij gegevens zelf aan ons verstrekt bij het aangaan van een overeenkomst met ons, maar ook wanneer u gebruik maakt van onze diensten en ons daarmee gegevens verstrekt, dan wel ons in staat stelt gegevens vast te leggen over uw interesses en voorkeuren.

Aan ons verstrekte gegevens

Als u met Bömers & Leenen een overeenkomst aangaat, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig.  

 • naam en adres;
 • contactgegevens (zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres);
 • financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)

Gegevens over uw gebruik van onze diensten

Als u gebruikt maakt van de diensten van Bömers & Leenen of anderszins contact met ons hebt (bijv. websitebezoek), verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het exacte gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:  

 • Surfgedrag, vastgesteld aan de hand van onze eigen observaties of cookies;
 • Openbare data verkregen van het internet en sociale profielen;
 • Indien u e-mails van ons ontvangt, registreren wij de interacties (open- en klikgedrag)  

Het uitgangspunt daarbij is dat Bömers & Leenen niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk is voor de hieronder beschreven doeleinden.

2.   Rechtsgronden van de verwerkingen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:  

 1. Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst met u
 2. Wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigde (marketing-)belangen van Bömers & Leenen
 4. Toestemming van de gebruiker

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, fraudepreventie, onderzoek en analyse naar eigen diensten, juridische zaken. In het geval van gerechtvaardigd belang maken we een afweging of dit belang groter is dan uw privacybelang. Indien u bezwaar wilt maken op de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, dan kun u een mail sturen naar: info@bomers-leenen.nl.

3.   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken u persoonsgegevens om de services te kunnen leveren waar u om vraagt. U persoonsgegevens worden door Bömers & Leenen verwerkt voor de volgende doeleinden:  

 • Het opbouwen en onderhouden van klantrelatie inclusief het onderhouden van een directe relatie tussen de verantwoordelijke en (samenwerking)partners, onder meer voor commerciële doeleinden [grondslag: 1, 2, 3].
 • Voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en) betreft de dienstverlening, waaronder het verwerken van financiële administraties [grondslag: 1, 2].
 • Het bieden van klantenservice, inclusief de service rondom het kopen van diensten en het afhandelen van verzoeken of (support)vragen [grondslag: 1, 3, 4].
 • Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering en diensten te verbeteren [grondslag: 3].
 • Om te kunnen communiceren via verschillende kanalen (telefoon, e-mail, social media, website, post) vanuit zowel service-oogpunt [grondslag: 1, 3, 4].
 • U benaderen met wijzigingen van de dienstverlening of andere (commerciële) informatie. U hebt daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden door op de afmeldlink te klikken of door bezwaar te maken. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen [grondslag: 1, 3].
 • Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen [grondslag: 3].
 • Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande diensten [grondslag: 3].
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten [grondslag: 2, 3].
 • Het analyseren van cookies op onze websites. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. Dit doen we alleen met uw toestemming [grondslag: 3, 4].          

4.   Delen van persoonsgegevens met derden

Bömers & Leenen verstrekt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Privacybeleid andere websites

Op de website van Bömers & Leenen zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Bömers & Leenen kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de desbetreffende website te lezen.

5.   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bömers & Leenen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van u computer, tablet of smartphone. Bömers & Leenen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Ze worden gebruikt om de website beter te laten functioneren, het gebruik van de website gemakkelijker te maken en om te meten of bezoekers makkelijk de gewenste informatie kunnen vinden op onze website.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we u toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Als u geen cookies wenst, kun u die weigeren. U kunt u ook afmelden voor cookies door u internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Hieronder kunt u uw cookievoorkeuren opnieuw instellen:

Cookievoorkeur aanpassen

6.   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bömers & Leenen en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt u verzoek sturen naar info@bomers-leenen.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.  

Bömers & Leenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Identificatie

Bij het indienen van het verzoek kunnen we u om een kopie van u identiteitsbewijs vragen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek door u is ingediend en we u persoonsgegevens niet aan de verkeerde partij verstrekken of onterecht wijzigingen aanbrengen in uw gegevens.

7.   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bömers & Leenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. We hebben onder andere de volgende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen:  

 • De website van Bömers & Leenen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat. Dit kun u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotu.
 • Alle medewerkers van Bömers & Leenen die toegang hebben tot persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht ondertekent.

Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bomers-leenen.nl.  

8.   Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Wijzigingen en typfouten worden voorbehouden. Wij streven ernaar om deze website zo nauwkeurig en volledig mogelijk te laten zijn. De informatie op deze website kan zonder een voorafgaande waarschuwing gewijzigd of verwijderd worden. Bömers & Leenen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op de inhoud van de website.  

U bent zelf verantwoordelijkheid voor de keuze van het gebruik van deze website. Eveneens ben u verantwoordelijk wanneer u gebruik maakt van de informatie die u op www.bomers-leenen.nl vindt.  

9.   Contactgegevens

Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring kun u contact opnemen via info@bomers-leenen.nl of 040 218 9001.  

10.   Wijzigingen in het privacybeleid

De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken, en de samenstelling of hoeveelheid gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Bömers & Leenen behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bömers & Leenen adviseert dan ook om regelmatig deze pagina te bekijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 11-05-2020.